همکاری با گیل سئو

در صورتی قصد همکاری با گیل سئو را دارید ، می توانید رزومه خود را به همراه شرح همکاری به ایمیل زیر ارسال کنید.

job@gilseo.ir

 

مواردی که حتماً باید در متن رایانامه قید شود.

  1. نام و نام خانوادگی
  2. مدت فعالیت
  3. سابقه ی کار
  4. شرح همکاری
  5. زمان و هزینه ها

 

اضافه کردن سن ، میزان تحصیلات ، موقعیت مکانی و جنسیت اختیاری است. گیل سئو از همکاری با افراد توانمند و مستعد استقبال می کند.